";
terug naar overzicht

Ruimtelijke ordeningsprocedure en voortgang werkzaamheden

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ook het laatste beroep tegen het bestemmingsplan Duineveld en de omgevingsvergunning voor fase 1 is ingetrokken. Dit betekent dat beiden onherroepelijk zijn geworden en dat hiermee een belangrijke stap voor de realisatie van Duineveld is gezet. Inmiddels zijn de kopers uit de eerste fase geïnformeerd over het feit dat hiermee de opschortende voorwaarden uit de Koop-Aannemingsovereenkomst zijn vervuld en dat zij naar de notaris kunnen voor het transport van de grond.

Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zijn er ook geen planologische belemmeringen meer voor fase 2 en 3.

Op dit moment worden de kabels en leidingen voor de nutsvoorzieningen in het terrein aangelegd, waarna wij eind april verwachten wij te kunnen starten met de realisatie van fase 1.

terug naar overzicht