";
terug naar overzicht

Ruimtelijke Ordeningsprocedure

Om te kunnen starten met de bouw van de eerste fase, dienen wij te beschikken over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor fase 1. De gemeente heeft deze eind vorig jaar ook verleend, waarbij belanghebbenden tot woensdag 24 januari de gelegenheid hadden om hier beroep tegen aan te tekenen. Helaas hebben drie partijen hier ook gebruik van gemaakt. Gelijktijdig zijn wij samen met de gemeente ook intensief in gesprek met de omgeving, wat ertoe heeft geleid dat twee beroepen inmiddels zijn ingetrokken.

Inmiddels hebben de laatste partij die beroep heeft ingesteld en de gemeente overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder dit laatste beroep ingetrokken zou kunnen worden. Echter moet de gemeenteraad hier in de raadsvergadering van donderdag 15 maart a.s. nog mee instemmen. Bij een positief besluit is het onze verwachting dat het beroep zal worden ingetrokken. Wij vertrouwen er op dat dit vrijdag 16 maart a.s. het geval kan zijn.

Hoewel wij geen definitieve zekerheid hebben omtrent het intrekken van het laatste beroep, hebben wij voldoende vertrouwen in deze afloop om u hierover te informeren. Deze situatie is voor alle betrokkenen en vooral de kopers van de eerste fase bijzonder vervelend. Wij hopen uiteraard zo snel mogelijk met goed nieuws te kunnen komen. Ondanks het bovenstaande, zullen onze voorbereidingen met betrekking tot de beoogde start van de bouw worden voortgezet.

terug naar overzicht