";
terug naar overzicht

Start werkzaamheden bouwrijp maken

Op en rondom de planlocatie zijn al de eerste werkzaamheden waar te nemen ter voorbereiding van de realisatie van Duineveld. De werkzaamheden hebben te maken met het bouwrijp maken van de locatie.

De gemeente zal hiervoor het terrein met bouwhekken afzetten, zodat het parkeerterrein rondom de Sales Suite niet meer kan worden gebruikt. De Sales Suite zelf blijft uiteraard gewoon bereikbaar.
De komende periode zal onder andere de bestrating worden verwijderd en zullen de benodigde grondwerkzaamheden plaatsvinden.

Met het bouwrijp maken van de grond wordt de eerste stap gezet richting de start van de bouw van Duineveld.

 

terug naar overzicht